Werkwijze

Bij een vraag vanuit ouders zal er een eerste gesprek gepland worden ter kennismaking en intake. Bij dit gesprek mag zelf besloten worden of jullie kind hierbij aanwezig is. Wanneer jullie kind niet meekomt, plannen we samen een moment om kennis te maken met jullie zoon of dochter.

Ook bij een insteek op persoonlijke thema’s bij volwassenen zal er eerste gesprek gepland worden voor kennismaking.

Ik zal vragen om een intake formulier in te vullen waardoor ik een beeld zal krijgen van de hulpvraag en het punt van vertrek voor we starten.

Afhankelijk van de vraag zal ik een inschatting maken van een te lopen traject. 

 Na 3 tot 4 bijeenkomsten plannen we een evaluatie zodat ouders goed op de hoogte blijven en het proces goed kunnen volgen. In de evaluatie bespreken we samen welke richting nog gewenst is. Na het afsluiten volgt er een eindgesprek om het traject, bevindingen en adviezen te bespreken.

Tussendoor is natuurlijk altijd telefonisch contact mogelijk!